1. Super Operatoret duhet te zbatojne gjithe rregullat e vizitoreve, dhe te @AOP.

2. Nuk duhet te marrin neper kembe @AOP, ose Vizitoret e thjeshte, gjithashtu nje kolegun e tij kur ata kane te drejte.

3. Duhet te njoftojne SOP e tjere per c'do veprim ce marrin ne dhome, si vendosje-heqje, @AOP etj. me anen e memos ose te forumit.

4. Duhet te ndihmojne @AOP ne c'do rast me problemet qe kane rreth IRC.

5. Ndalohen ne menyre kategorike perdorimi i nje zhargoni banal e ofendues nga ana e Sop ndaj userave, Vop, Aop apo Sop. Pritet nga founderi te marre masat e duhura per mosperseritjen e ketyre rasteve .

6. Sop kane per detyre te votojne propozimet Aop brenda nje periudhe 2-javore nga dhenia e propozimit fillestar. Nuk do te pranohet vota nese kjo jepet pas kesaj periudhe.

7. Nje Aop do te shtohet vetem me votimin PRO tij te 70 % te votuesve Sop ( brenda harkut kohor te dy javeve ). Pritet qe votimet pro apo kunder te jene te bazuara ne pikat e rregullores edhe te jene pa baza emotive.
I- Nuk do te merret parasysh vota e nje Sop nese arsyetimi qe ai jep nuk eshte i bazuar ne ndonje pike te rregullores.

8. Nje Sop ka te drejte te heqe nje Vop/Aop nese ka shkelje te rregullave te mesiperm duke i sqaruar pike per pike ne forumin perkates. Nese Vop/Aop kalon ne ofendime apo degradime te metejshme ne fjalorin e tij ne main/privat /forum ndaj ketij Sop , çeshtja e rishqyrtimit te ketij Vop/Aop nuk do te merret me parasysh nga kolegji Sop.

9. Nje Sop nuk ka te drejte te shtoje Aop ne asnje fare menyre edhe nese i thote founderi. Nese founderi e mendon te llogjikshme kete shtim duhet ta beje personalisht edhe te shkruaje ne forumin perkates per kete shtim , duke vene ne dijeni kolegjin Sop. Gjithashtu nuk mund te shtoj Vop tek dhoma #ndihme pa folur me Sop-et e tjere.

Rregullorja e mesiperme eshte e vleshme per te gjithe perdoruesit ne chat duke perfshire user te thjeshte/Vop/Aop/Sop.
Kjo mund te permiresohet e te rinovohet sa here qe te ndodhe diçka qe nuk perfshihet ne te.
Modifikimi i saj behet me votimin PRO te founderit ose te 70% te Sop mbi pjesen qe do propozohet per shtim.

Respektimi i saj deri ne fund do minimizoje efektet negative te chatit edhe do i lere me shume hapesira respektimit te perdoruesve te tjere & argetimit te pergjithshem.

=============== (SHTESE) Rregullat per Operatoret ===============
17. Ne raste kur dikush hyn ne dhome me nick qe permban fjale ofenduese, nuk mund te vihet ban me nick. Ban i pranueshem eshte vetem me *!ident@host.
================================================== ===