Atehere duke pare qe kerkesat e aop dhe sop po behen pak pa rregull do funksionoj keshtu :

DUHET TE KETE 1 MUAJ I REGJISTRUARDUHET TE DI KOMANDAT KRYESOREDUHET TE JET AKTIV NE SERVERTE RESPEKTOJ USERAT DHE STAFIN
KUJDES: Nese asnje nga keto nuk jane ok nuk meren parasysh kerkesat STAFFI UNDHETI.AL