Kemi ndryshuar pamjen e forumit duke e përshtatur për qetësimin e syve dhe leximin e qetë. Nëse keni dëshirë të jepni mendimin tuaj jeni të ftuar të shkruani në këtë temë